Cập nhật: 15:28, 12/5/2021 Lượt đọc: 108

Chương trình thực hiện Nghị quyết 10b/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Khóa XI) về nâng cao hiệu quả công tác pháp luật của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới.

Liên kết bài viết gốc