Công văn về việc đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 – VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc