Về làm thẻ tác nghiệp cho phóng viên trong các kỳ thi, khảo sát tuyển sinh đầu cấp năm học 2021-2022 và kỳ thi, khảo sát tuyển sinh đầu cấp năm học 2021-2022 và kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh – Văn Phòng Sở

Liên kết bài viết gốc