Về việc thực hiện đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, kỷ niệm 45 năm thành phố Sài Gòn – Gia Định mang tên Thành phố Hồ Chí Minh. – VP Đảng Ủy

Liên kết bài viết gốc