Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo tạm dừng tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và khảo sát vào lớp 6 Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa (kể cả việc nhận hồ sơ đăng ký) năm học 2021 – 2022 cho đến khi có thông báo mới.

Lãnh đạo, thành viên các Ban Chỉ đạo, Hội đồng thi, Ban Coi thi, Ban Thư ký, Ban Chấm thi, Ban Làm phách, Ban Phúc khảo và các Điểm thi,… vẫn giữ nguyên như các Quyết định đã triển khai để thực hiện công việc theo lịch làm việc điều chỉnh.

Các Điểm thi giữ kinh phí, lưu trữ hồ sơ thí sinh đã nộp đầy đủ, an toàn; tổ chức bảo quản đầy đủ các ấn phẩm, ấn chỉ, khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn đã cung cấp để sử dụng khi được phép tổ chức lại.

Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thủ Đức, các quận, huyện và các nhà trường thông báo cho học sinh và phụ huynh việc dừng tổ chức các Kỳ thi và khảo sát trên, đề nghị theo dõi thường xuyên, cập nhật thông tin để sẵn sàng khi Thành phố cho phép tổ chức trở lại.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo Tuyển sinh đầu cấp TP Thủ Đức và các quận, huyện chủ động xây dựng phương án tuyển sinh đảm bảo thực hiện đúng quy định phòng, chống dịch Covid-19 và theo thời gian tại Quyết định 977/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 của UBND TP về ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021 – 2022. Nếu có thay đổi thời gian tuyển sinh (so với kế hoạch đã triển khai) phải báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tạm ngưng nhận hồ sơ đăng ký cấp phép thành lập và hoạt động các loại hình dịch vụ giáo dục (các loại hình trường, trung tâm ngoại ngữ – tin học, giáo dục kĩ năng, tư vấn du học,…) thuộc quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo cho đến khi Thành phố kết thúc thực hiện quy định về giãn cách.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn TP chấp hành nghiêm chỉ đạo của UBND TP, ngưng tất cả các hoạt động tập trung quá 5 người/phòng (kể cả các kỳ thi lấy chứng chỉ quốc tế) trên địa bàn TPHCM; Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện tăng cường kiểm tra, giám sát, yêu cầu tất cả các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện nghiêm.Liên kết bài viết gốc