Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện và thành phố Thủ Đức

 

Thực hiện Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2021 – 2022;

Thực hiện văn bản 1090/SGDĐT-TrH ngày 14 tháng 4 năm 2021 về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 năm học 2021 – 2022;

 

Đề nghị Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc báo cáo dự kiến nhu cầu về số lượng sách giáo khoa lớp 6 năm học 2021 – 2022 đối với bộ sách Cánh Diều, gồm:

– Số lượng Sách giáo khoa lớp 6 cho học sinh (công lập và ngoài công lập)

– Số lượng Sách giáo khoa lớp 6 dành cho Thư viện các trường THCS (công lập và ngoài công lập)

– Thời gian hoàn tất báo cáo: 16/6/2021.

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo theo biểu mẫu (trực tuyến): TẠI ĐÂY


Tác giả: admin; Nguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học

Liên kết bài viết gốc