Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn và Nhà Bè.

Công văn số 1673/SGĐT-GDTrH ngày 08/6/2021 về báo cáo tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Thời gian hoàn tất báo cáo: trước ngày 18/6/2021.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.


Tác giả: admin; Nguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học

Liên kết bài viết gốc