Bản
tin

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết

Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020”

Ngày
18 tháng 6 năm 2021, Hội nghị toàn quốc tổng kết 08 năm thực hiện Quyết định số
89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại Hà
Nội và tấ cả các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương. Tại điểm cầu của
Thành phố Hồ Chí Minh, Hội nghị được tổ chức tại Ủy ban nhân dân Thành phố với
sự chủ trì của đồng chí Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đây
là Hội nghị được tổ chức theo công văn số 2396/BGDĐT-GDTX ngày 10 tháng 6 năm
2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng
kết 08 năm thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thư mời
số 1017/GM-VP ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố.

Hội
nghị có sự tham dự của đại diện các đơn vị: Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở
Văn hóa và Thể thao, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Du lịch, Sở Thông
tin và Truyền thông, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động
Thành phố và Hội Khuyến học Thành phố.

Sau
phát biểu khai mạc Hội nghị và Báo cáo tóm tắt tổng kết Đề án “Xây dựng xã hội
học tập giai đoạn 2012 – 2020”, Hội nghị được xem phóng sự về kết quả nổi bật
triển khai thực hiện Quyết định 89/QĐ-TTg toàn quốc và phần trình bày tham luận
của của đại diện một số điểm cầu trên toàn quốc. Hội nghị cũng được lắng nghe
phát biểu định hướng xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn 2021 – 2030 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn.

Hội
nghị đã tổ chức trao tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với 03 tập
thể và 02 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện Đề
án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020” theo Quyết định số
1371/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cũng tại Hội
nghị, Quyết định khen thưởng số 16/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đối với 10 tập thể và 10 cá nhân đã có thành
tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg cũng đã được
công bố.

Một số hình ảnh ghi nhận tại Hội nghị:

 

Toàn
cảnh Hội nghị trực tuyến tại đầu cầu Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Đồng
chí Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đại diện Thường trực Ban
chỉ đạo xây dựng xã hội học tập Thành phố Hồ Chí Minh trao Bằng khen của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các đơn vị và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong
công tác triển khai thực hiện Đề án”Xây dựng xã hội học tập” giai đoạn 2012 –
2020.

 

Tài liệu phục vụ Hội nghị:

link: https://gdthuongxuyen.hcm.edu.vn/xa-hoi-hoc-tap-c41237.aspx

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOLiên kết bài viết gốc