Kính gửi Trường Phòng các GD&ĐT, Hiệu trưởng các Trường THPT Công lập, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc, đơn vị có liên quan, Thành viên tham gia Đoàn thanh tra kỳ thi TN THPT Nằm 2021.

   Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cụ thể thời gian tập huấn theo hình thức trực tuyến như sau:

    1. Thành viên Thanh tra coi thi, Thành viên Giám sát Đoàn thanh tra (Danh sách đính kèm):

        +Thời gian: 8h00 Thứ Tư, ngày 30 tháng 6 năm 2021.

        + Địa điểm: tại các điểm cầu.

    2. Thành viên Thanh tra chấm thi (Danh sách đính kèm):

        + Thời gian: 10h00 Thứ Tư, ngày 30 tháng 6 năm 2021.

        + Địa điểm: tại các điểm cầu.

    Chi tiết theo file đính kèm!

    Mọi vấn đề có liên quan, đề nghị liên hệ:

    + Ông Võ Phi Long – Chuyên viên, 090 8944 502, email: vplong.sgddt@tphcm.gov.vn;

    + Ông Phạm Ngọc Chỉnh – Chuyên viên, 078 9848 942, email: pnchinh.sgddt@tphcm.gov.vn. 


Tác giả: admin; Nguồn tin: Thanh tra Sở

Liên kết bài viết gốc