Cập nhật: 10:36, 29/6/2021 Lượt đọc: 35

Đề nghị các thành viên được phân công làm nhiệm vụ giám sát, thanh tra coi thi trực tiếp, thanh tra chấm thi tải các bộ tài liệu tương ứng xem trước, để buổi tập huấn đạt hiệu quả cao.

Liên kết bài viết gốc