Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc xét nghiệm Covid-19 đối với thành viên tham gia Thanh tra Kỳ thi TN THPT năm 2021 ngày 03/7/2021.

(Đính kèm: công văn số 2208/KH-UBND ngày 01/7/2021 của UBND TP, Thông báo số 236/TB-TTr ngày 02/7/2021 của Thanh tra Sở)


Tác giả: admin; Nguồn tin: Thanh tra Sở

Liên kết bài viết gốc