Về kế hoạch tập huấn cán bộ quản lí, giáo viên dạy Tin học nhằm triển khai Đề án tin học cho học sinh theo chuẩn quốc tế trong năm học 2021 – 2022 – TTTT&CTGD

Liên kết bài viết gốc