Sở Giáo Dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

TRƯỜNG THPT HƯNG ĐẠO

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐÓNG HỌC PHÍ CHÍNH THỨC

NĂM HỌC 2021-2022

TÀI KHOẢN 1:

  • CHỦ TÀI KHOẢN: PHẠM THỊ HẢI NGỌC
  • SỐ TÀI KHOẢN: 060106295762
  • NGÂN HÀNG: SACOMBANK- Chi nhánh Trung Tâm.

TÀI KHOẢN 2:

  • CHỦ TÀI KHOẢN: PHẠM THỊ HẢI NGỌC
  • SỐ TÀI KHOẢN: 9704 2292 6665 4172
  • NGÂN HÀNG: MB QUÂN ĐỘI- Chi nhánh Điện Biên Phủ.

LƯU Ý: Quý PHHS không chuyển tiền học phí của học sinh vào tài khoản nào khác ngoài hai tài khoản trên.

Trân trọng.