Kính gửi:

– Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành
phố Thủ Đức và các quận, huyện;

– Hiệu trưởng trường THPT;

– Hiệu trưởng trường phổ thông nhiều
cấp học (có cấp THPT).

 

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo
dục và Đào tạo về tình tình tổ chức hoạt động dạy học đầu năm học 2021 – 2022,
Phòng Giáo dục Trung học đề nghị các đơn vị thực hiện báo cáo nhanh hàng ngày,
cụ thể như sau:

– Thời gian báo cáo: Trước 16 giờ 00
hàng ngày, từ ngày 06/9/2021 đến hết ngày 11/9/2021.

(Liên kết để thực hiện báo cáo ở phía dưới của thông báo này)

 

Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo: Tổng
hợp số liệu học sinh cấp THCS của các trường THCS và các trường phổ thông nhiều
cấp học.

 

Đối với Trường THPT và trường phổ thông
nhiều cấp học (có cấp THPT):

– Tổng hợp số liệu học sinh cấp
THPT.

– Riêng trường phổ thông nhiều cấp học
(có cấp THPT): báo cáo số liệu học sinh cấp THCS (nếu có) cho Phòng Giáo dục và
Đào tạo để tổng hợp.

Phòng Giáo dục Trung học đề nghị lãnh
đạo các đơn vị nắm tình hình cơ sở giáo dục và thực hiện báo cáo đúng hạn.

Trân trọng!

 

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ THỰC HIỆN BÁO CÁO

 

 


Tác giả: admin; Nguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học

Liên kết bài viết gốc