Kính gửi:

– Trường phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức
và các quận, huyện;

– Hiệu trưởng Trường THPT, trường phổ thông nhiều
cấp học (có cấp THPT, THCS);

– Hiệu trưởng Trường THCS

 

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo thành phố và Giám đốc
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Phòng Giáo dục Trung học đề nghị các đơn vị:

– Trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học (có
cấp THPT, THCS)

– Trường THCS

Thưc hiện việc lập danh sách và báo cáo như sau:

 

1. Lập danh sách Học sinh (HS), gồm các danh
sách:

1.1. HS học trực tiếp ở Tỉnh (theo công văn 2337/SGDĐT-GDTrH)

1.2. HS mồ côi cha, mẹ, mồ côi cả cha lẫn mẹ do
Covid-19;

1.3. HS không có mạng Internet;

1.4. HS không có thiết bị để học trên internet;

1.5. HS không có cả mạng và thiết bị

1.6. HS không có SGK (giấy) hoặc không có SGK
(pdf) để sử dụng phục vụ học tập (Không có cả 2 loại).

Chú ý:

– Thực
hiện khai báo đầy đủ thông tin: địa chỉ, số nhà, Phường/xã/thị trấn, quận/huyện/TP,
Tỉnh/TP trước khi chọn gửi danh sách;

– Một
HS chỉ khai báo một trong 3 mục của Mục 1.3, 1.4, 1.5.

– Trường
PT nhiều cấp học thực hiện riêng từng cấp học để Q/H có thể tổng hợp chính xác.

Nhà trường lập danh sách này tương tự cách đăng
ký Kỳ thi trên hệ thống quản lý của nhà trường (Vietschool, C2, C3, SMAS, …), và
đảm bảo việc chọn chính xác các nội dung trên.

 

Phòng
GDĐT
tạo
trên hệ thống Quản lý kỳ thi để mở các nội dung tương tự và kết chuyển dữ liệu
đầy đủ để Sở GDĐT tổng hợp.

 

2. Lập danh sách Giáo viên (GV),
gồm các danh sách:

2.1. GV hiện đang cư trú ở Tỉnh/Thành khác

2.2. GV hiện đang là F0 (còn đang dương tính)

2.3. GV KHÔNG CÓ INTERNET nhưng có thiết bị để
dạy học trực tuyến

2.4. GV KHÔNG CÓ THIẾT BỊ để dạy học trực tuyến
nhưng có internet

2.5. GV KHÔNG CÓ INTERNET và KHÔNG CÓ THIẾT BỊ để
dạy học trực tuyến

Chú ý:

– Quản trị viên nhà trường thực hiện trên trang quanly.hcm.edu.vn

– Vào menu QL HĐ CM GV, chọn mục Đăng ký HĐ CM

– Trong danh sách các hoạt động, chọn hoạt động
có tên tương ứng tên danh sách cần lập, sau đó chọn giáo viên, nhấn “Đăng ký”.

– Một
GV chỉ khai báo một trong 3 mục của Mục 3, 4, 5.

 

3. Báo cáo kết quả về tài trợ đến ngày 10/9/2021

Mỗi trường thực hiện báo cáo kết quả về tài trợ
trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19 tính đến ngày 10/9/2021. Để thực hiện
báo cáo, cần chuẩn bị các thông tin, số liệu về:

– Thiết bị, đường truyền, Sách giáo khoa, Học
sinh diện khó khăn được tài trợ.

– Với mỗi tài trợ tên, xác định giá trị (tính bằng
Đồng) và đơn vị tài trợ.

 

BÁO CÁO VỀ TÀI TRỢ TẠI ĐÂY

 

Thời gian hoàn thành cả 3 nội dung báo cáo trên: Trước
16g00 ngày 10/9/2021.

 


Tác giả: admin; Nguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học

Liên kết bài viết gốc