Cập nhật: 9:15, 10/9/2021 Lượt đọc: 155

Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận/huyện văn bản Hướng dẫn công tác kiểm tra năm học 2021-2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Liên kết bài viết gốc