Mời dự Hội nghị Tập huấn chuyên đề về “Chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần
cho trẻ em do tác động của dịch bệnh COVID-19”
Lúc 08g00 thứ tư, ngày 22 tháng 9 năm 2021.
Đính kèm hướng dẫn đăng nhập tham dự trực tuyến (online)
Liên kết bài viết gốc