Về việc thực hiện thủ tục đề xuất nhận hỗ trợ từ Chương trình Tương trợ nội bộ và Chương trình hỗ trợ đồng nghiệp bệnh ung thư, nan y, bệnh hiểm nghèo Ngành GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh NH 2021 – 2022.
Liên kết bài viết gốc