SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                   Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

TRƯỜNG THPT HƯNG ĐẠO                                                            __________

     ___________________

     THÔNG BÁO

Về việc tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh

Căn cứ Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y Tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 năm 2021-2022

Căn cứ Kế hoạch số 3522/KH-BCĐ ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Thành phố về tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Trường THPT Hưng Đạo thông báo về việc tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh thuộc 3 khối lớp năm học 2021-2022 của nhà trường, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng: Học sinh các khối lớp 10, 11, 12 năm học 2021-2022 của nhà trường.
  2. Địa điểm tổ chức tiêm: Trường THCS Trần Huy Liệu, 83 Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, quận Phú Nhuận
  3. Thời gian thực hiện: Sáng Thứ sáu, ngày 29/10/2021,  từ 9h30 đến 10h30.
  1. Học sinh được nghỉ học một ngày (thứ sáu, 29/10/2021) để thực hiện việc tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 theo thông báo này.
  2. Học sinh khi đến điểm tiêm theo đúng thời gian quy định, và phải có ba/ mẹ/ người giám hộ hợp pháp đi cùng.
  3. Thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K và tuân theo hướng dẫn của giáo viên, nhân viên trường
  4. Hướng dẫn quy trình tiêm:

Bước 1: Học sinh tải mẫu Phiếu sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 và Phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng (in 2 mặt Phụ lục 5.1 và Phụ lục 4) do GVCN gửi qua group zalo;

Bước 2: Học sinh điền các thông tin cá nhân (những chỗ tô màu đỏ) và cho Cha/mẹ/Người giám hộ ký tên xác nhận (2 vị trí chữ ký tô đỏ trên Phiếu sàng lọc và Phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng).

Bước 3: Học sinh tập trung theo đúng giờ quy định và sơ đồ phòng chờ tiêm để được điều phối tiêm chủng.

                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                                                (đã ký)

– PHHS và HS

– BGH trường (để chỉ đạo)                                                                               Phạm Thị Hải Ngọc

– GVCN 3 khối (để hướng dẫn học sinh
– Lưu: VT.