(Tin khẩn) : Kế hoạch tổ chức Hội thi “Học sinh, sinh viên thành phố với pháp luật” năm học 2021 – 2022

1/11/2021 15:19

Lễ phát động toàn ngành:
– Thời gian, địa điểm:
+ Thời gian: 08 giờ 00, Thứ ba, ngày 09/11/2021.
+ Tham dự trực tuyến tại các điểm cầu trên hệ thống https://live.hcm.edu.vn.
– Đối tượng:
+Đại điện Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo 22 quận, huyện, thành phố Thủ Đức.
+Đại diện Ban Giám hiệu các trườngLiên kết bài viết gốc