* Về phía điểm cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh: 

– Bà Lương Thị Hồng Điệp -Trưởng phòng Giáo dục Mầm non

– Bà Lý Thị Sương – Phó Trưởng Phòng Giáo dục Mầm non;

– Cùng các Chuyên viên Phòng Giáo dục Mầm non.

* Báo cáo viên:

– Bà Lý Thị Sương – Phó trưởng phòng Giáo dục Mầm non

* Về phía điểm cầu thành phố Thủ Đức và các quận, huyện:

 – Mỗi phòng Giáo dục và Đào tạo;

+ Lãnh đạo và Chuyên viên phụ trách Giáo dục Mầm non;

+ Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên Trường Mầm non công lập, ngoài công lập;

+ Chủ nhóm trẻ, lớp Mẫu giáo;

– Ban chất lượng Giáo dục Mầm non Thành phố;

– Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, giáo viên Trường Mầm non trực thuộc.

Một số hình ảnh của buổi họp trực tuyến: