Công văn số 3799/SGDĐT-GDTrH ngày 27/12/2021 về triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành học sinh và giáo viên trung học năm học 2021 – 2022.

Theo công văn trên, các đơn vị bấm vào các dòng liên kết dưới đây để báo cáo và gửi danh sách dự thi:

 

1. Báo cáo thực hiện giáo dục an toàn giao thông (của nhà trường).

2. Gửi danh sách giáo viên và học sinh tham gia cuộc thi.

 Liên kết bài viết gốc