(Tin khẩn) : Chia sẽ của bác sĩ Trương Hữu Khanh – An toàn cho trẻ tới trường

31/12/2021 8:46

Kính gửi : Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; Thủ trưởng cơ sở giáo dục
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị triển khai thông tin nhanh và sâu rộng đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh nội dung truyền thông của ngànhLiên kết bài viết gốc