SỞ
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH
PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG
GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN – CHUYÊN NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC

 

 

BẢN TIN

Kỳ thi học viên giỏi giải Toán nhanh trên máy
tính cầm tay

Giáo dục thường xuyên cấp Thành phố

 ngày 20
tháng 01 năm 2022

 

 

Ngày 20 tháng
01 năm 2022, t
hực
hiện kế hoạch năm học 2021 – 2022 Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo
tổ chức “Kỳ thi học viên giỏi giải toán nhanh
trên máy tính cầm tay Giáo dục thường xuyên
cấp Thành phố năm học 2021 – 2022”.

         Kỳ thi học viên giỏi giải
toán nhanh trên máy tính cầm tay Giáo dục
thường xuyên
cấp Thành phố là một hoạt động phong trào học tập được tổ
chức định kỳ hằng năm cho học viên của trung tâm giáo dục thường xuyên, trung
tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên và trường có phân hiệu giáo dục
thường xuyên. Nhằm khuyến khích, tạo sân chơi và thực hành bổ ích cho tất cả học
viên giáo dục thường xuyên tham gia như một nội dung giáo dục Toán học trong
năm học, đồng thời rèn luyện cho học viên giáo dục thường xuyên kỹ năng sử dụng
máy tính và kỹ năng tính toán nhanh ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống.

Kỳ thi năm nay có 86 học viên dự thi, đến từ
21
trung tâm
giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên
và trường có phân hiệu giáo dục thường xuyên
tham dự. Kết quả có 35 học viên đạt giải, với 05 giải nhất, 10
giải nhì, 20 giải ba. Kỳ thi được tài trợ bời Công ty cổ phần xuất nhập khẩu
Bình Tây (BITEX).

Tại buổi Lễ khen thưởng, Ông Nguyễn Phúc Huy Tùng – Trưởng Phòng
Giáo dục thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học – Sở Giáo dục và Đào tạo đã
tổng kết kỳ thi và tuyên dương khen thưởng
học viên giỏi giải toán nhanh trên máy tính cầm tay Giáo dục thường xuyên cấp Thành phố năm học
2021 – 2022”.
/.

 

Hình ảnh đính kèm bản tin Kỳ thi học viên giỏi
giải Toán nhanh trên máy tính cầm tay Giáo dục thường xuyên cấp Thành phố ngày
20 tháng 01 năm 2022

Hình 1 Ông Nguyễn Phúc Huy Tùng – Trưởng Phòng Giáo dục thường xuyên –
Chuyên nghiệp và Đại học – Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tổng kết
kỳ thi học viên giỏi giải toán nhanh trên máy
tính cầm tay Giáo dục thường xuyên cấp
Thành phố năm học 2021 – 2022”.

 

Hình 2 Bà Trần Thị Kim Thanh – Phó Trưởng Phòng Giáo dục thường xuyên –
Chuyên nghiệp và Đại học, Sở Giáo dục và Đào tạo công bố quyết định khen thưởng
các học viên đạt giải trong
kỳ
thi học viên giỏi giải toán nhanh trên máy tính cầm tay Giáo dục thường xuyên cấp Thành phố năm học 2021 – 2022”.

 

Hình 3 Giải nhất.

Hình 4 Giải nhì.

Hình 5 Giải ba.

Hình 6 Ảnh lưu niệm chung.

 

 

 

 

 Liên kết bài viết gốc