Giấy mời số 26/GM-SGDĐT ngày 21/01/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về dự Hội thảo trao đổi, góp ý bộ sách tiếng Anh lớp 6 năm học 2021 – 2022.

Ghi chú: Các đồng chí Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và 21 quận, huyện dự trực tiếp tại Điểm cầu chính của Sở Giáo dục và Đào tạo.Liên kết bài viết gốc