(Tin khẩn) : Về việc rà soát và kịp thời tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên

28/1/2022 10:27

Rà soát, nắm lại danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị (kể cả giáo viên người nước ngoài) chưa tiêm đủ mũi cơ bản, chưa tiêm mũi bổ sung và nhắc lại; truyền thông, huy động cán bộ, giáo viên, nhân viên ra tiêm đủ liều, đúng lịch. Thời gian tiêm: suốt kỳ nghỉ tết.Liên kết bài viết gốc