Mời các Đ/c Chủ tịch CĐCS các trường THPT, Trung cấp, Cao đẳng và các đơn vị trực thuộc tham dự Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn Học kỳ I và Triển khai Phương hướng, Nhiệm vụ Học kỳ II năm học 2021 – 2022.
Liên kết bài viết gốc