Tập huấn nghiệp vụ đánh giá ngoài và triển khai Quyết định thành lập đoàn đánh giá ngoài trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông (đợt 79) (theo hình thức trực tuyến). – Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Liên kết bài viết gốc