Đường link báo cáo:

– Trường phổ thông tư thục có cấp học THPT, trường phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài: https://bit.ly/Baocaodinhkitruongtuthuc

– Trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài: https://bit.ly/mamnonNN

– Trung tâm Ngoại ngữ và tin học: https://goeco.link/sVGtE

– Tổ chức Tư vấn du học: https://forms.gle/gUGrBywyQFQkpNSu7

– Trung tâm hoạt động giáo dục Kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa: https://forms.gle/bjcdgmTAekeJSZEz8

 Liên kết bài viết gốc