– Thời gian: 08g00, thứ Năm, ngày 24 tháng 02 năm 2022.- Địa điểm: Hội trường Beethoven, trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.- Đối tượng tham dự: Thầy cô là Trợ lý thanh niên các trường THPT (công lập và ngoài công lập); Trung tâm GDTX, GDNN-GDTX.

Liên kết bài viết gốc