DANH SÁCH ĐƠN VỊ

Tham dự họp triển khai hướng dẫn tổ chức vòng chung kết cấp Thành phố Hội thi “Học sinh, sinh viên thành phố với pháp luật” năm học 2021 – 2022

(Đính kèm Giấy mời số 58/GM-SGDĐT ngày 03/3/2022 của Sở GD&ĐT)Liên kết bài viết gốc