Tham dự buổi thi vòng chung kết xếp hạng cấp Thành phố và trao giải Hội thi  “Học sinh, sinh viên Thành phố với Pháp luật năm học 20212022.

  1. Thời gian: Từ 7 giờ 30 đến 17 giờ 30, ngày 15 tháng 3 năm 2022 (Thứ Ba).
  2. Hình thức tổ chức: Trực tuyến trên hệ thống https://live.hcm.edu.vn

Đơn vị xem trực tuyến vòng chung kết xếp hạng theo đường dẫn link phát trực tuyến: https://live.classin.com/pc.html?lessonKey=3c056b2d6331cb06.

Điểm cầu chính: Phòng họp 3.1- Sở Giáo dục và Đào tạo.

Các điểm cầu còn lại tại các Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học; TT GDTX, GDNN-GDTX; Đơn vị trực thuộc.Liên kết bài viết gốc