Địa điểm: Điểm cầu chính tại Phòng họp 3.1- Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Thời gian thi: Thứ Ba, ngày 15 tháng 3 năm 2022.

+ Bảng A: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30.

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Trường

Thứ tự dự thi

P.GD&ĐT Quận 4

THCS Chi Lăng

1

P.GD&ĐT TP. Thủ Đức

THCS Trần Quốc Toản

2

P.GD&ĐT Gò Vấp

THCS Gò Vấp

3

P.GD&ĐT Quận 7

THCS Trần Quốc Tuấn

4

P.GD&ĐT Phú Nhuận

TiH-THCS-THPT Quốc Tế

5

P.GD&ĐT Tân Bình

THCS Nguyễn Gia Thiều

6

P.GD&ĐT Quận 10

THCS Nguyễn Tri Phương

7

P.GD&ĐT Quận 5

THCS Kim Đồng

8

P.GD&ĐT huyện Hóc Môn

THCS Nguyễn Hồng Đào

9

P.GD&ĐT quận Bình Chánh

THCS Vĩnh Lộc B

10

+ Bảng B: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30.

Trường

Thứ tự dự thi

TiH-THCS-THPT Ngô Thời Nhiệm

1

THPT Trường Chinh

2

THPT Trần Hưng Đạo

3

THPT Thủ Đức

4

THPT Trần Khai Nguyên

5

THPT Đào Sơn Tây

6

THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

7

THCS -THPT Diên Hồng

8

THPT Dương Văn Thì

9

THPT Marie Curie

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo phát giấy khen và tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Hội thi “Học sinh, sinh viên Thành phố với Pháp luật năm học 20212022Liên kết bài viết gốc