Kỳ
thi học viên giỏi cấp Thành phố Giáo dục thường xuyên


năm học 2021 – 2022

             Thực hiện Kế hoạch số
346/KH-SGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Kỳ
thi học viên giỏi Giáo dục thường xuyên năm học 2021-2022, nhằm nâng cao chất
lượng dạy và học Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Kỳ thi
học viên giỏi Giáo dục thường xuyên cấp Thành phố năm học 2021 – 2022 vào ngày
16 tháng 3 năm 2022 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Chu Văn An.

         
Tham dự Khai mạc Hội đồng coi thi, có sự hiện diện của:

         
– Ông Nguyễn Phúc Huy Tùng, Trưởng Phòng Giáo dục thường xuyên – Chuyên nghiệp
và Đại học, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Kỳ thi học
viên giỏi Giáo dục thường xuyên cấp Thành phố năm học 2021 – 2022, Chủ tịch Hội
đồng coi thi.

         
–  Lãnh đạo, chuyên viên các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo là thành
viên Hội đồng thi.

         
– Lãnh đạo Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp –
Giáo dục thường xuyên, các trường có phân hiệu Giáo dục thường xuyên có học
viên dự thi.

         
Tại lễ khai mạc, Ông Nguyễn Phúc Huy Tùng, Trưởng Phòng Giáo dục thường xuyên –
Chuyên nghiệp và Đại học, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Kỳ
thi học viên giỏi Giáo dục thường xuyên cấp Thành phố năm học 2021 – 2022 phát
biểu ghi nhận tinh thần vượt khó của các trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX),
Giáo dục nghề nghiêp – Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX), các trường có phân
hiệu Giáo dục thường xuyên có học viên dự thi trong năm học 2021 – 2022, duy
trì phong trào thi đua dạy tốt – học tốt.

         
Kỳ thi học viên giỏi Giáo dục thường xuyên năm học này có 540 học viên đăng ký
dự thi đến từ 28 đơn vị là GDTX, GDNN – GDTX và các trường có Phân hiệu GDTX
trên địa bàn Thành phố, với 52 em Lớp 9, 448 em Lớp 12. Học viên tham gia Kỳ
thi là học viên có học lực và hạnh kiểm từ khá trở lên theo kết quả cuối học kỳ
I năm học 2021 – 2022, dự thi các môn Toán, Vật Lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn,
Lịch Sử, Địa Lý và môn Tiếng Anh khối lớp 9 và lớp 12.
 Kỳ thi được đánh giá diễn
ra nghiêm túc, đúng quy định và đặc biệt là tuân thủ các quy định về phòng
chống dịch Covid-19 và đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ.

Kết quả Kỳ thi, có 117 em được công nhận là học viên giỏi cấp Thành phố
GDTX, gồm: 06 Giải Nhất, 33 Giải Nhì và 78 Giải Ba.

Sau đây là một số
hình ảnh về Kỳ thi

Hình 1 – Ông Nguyễn
Phúc Huy Tùng, Trưởng Phòng Giáo dục thường xuyên

– Chuyên nghiệp và
Đại học, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Kỳ thi phát biểu tại Lễ Khai mạc Kỳ
thi

Hình 2 – Các Cán bộ, Giáo viên tham dự Lễ Khai mạc Kỳ thi

Hình 3 – Bà Trần Thị
Kim Thanh, Phó Trưởng phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học,
Phó Trưởng ban Ban tổ chức Kỳ thi hướng dẫn nghiệp vụ coi thi

Hình 4 – Ông Trần
Thanh Phong – Phó Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Phó
Trưởng ban Ban chấm thi Kỳ thi hướng dẫn Giáo viên chấm bài thi học viênLiên kết bài viết gốc