Mời các Đồng chí Chủ tịch CĐCS các trường THPT, Trung cấp, Cao đẳng và các đơn vị trực thuộc tham dự Họp mặt kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh (06/4/1977 – 06/4/2022).
Liên kết bài viết gốc