Mời Đại diện các tập thể đã đạt giải trong Hội thi sáng tác video clip với chủ đề “Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố – Đồng hành và Chia sẻ” dự Tổng kết – Trao thưởng Hội thi sáng tác video clip với chủ đề “Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố – Đồng hành và Chia sẻ”.

Liên kết bài viết gốc