Căn cứ Kế hoạch số 347/KH-SGDĐT ngày 11 tháng 02
năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi giáo
dục thường xuyên cấp Thành phố năm học 2021 – 2022
, Sở Giáo dục và Đào tạo
đã tổ chức
Hội thi giáo viên
dạy giỏi giáo dục thường xuyên cấp Thành phố năm học 2021 – 2022 (sau đây gọi là
Hội thi) từ ngày 21 tháng 3 năm 2022 đến ngày 01 tháng 4 năm 2022
tại 03 địa điểm gồm: Trung
tâm Giáo dục thường xuyên Chu Văn An, T
rung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên quận Tân Phú
và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận 12.

         
Tham dự Lễ Khai mạc Hội thi, có sự hiện diện của:

         
– Bà Trần Thị Kim Thanh, Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục thường xuyên – Chuyên
nghiệp và Đại học, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Hội thi.

         
– Lãnh đạo, chuyên viên các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo là thành viên
Ban Chỉ đạo,
Ban Tổ chức và các Ban thi Hội thi
.

         
– Lãnh đạo Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp –
Giáo dục thường xuyên, các trường có phân hiệu Giáo dục thường xuyên và giáo viên
dự thi.

         
Tại Lễ khai mạc, Bà Trần Thị Kim Thanh, Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục thường
xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban Ban Tổ
chức Hội thi phát biểu ghi nhận tinh thần tích cực tham gia của các trung tâm
Giáo dục thường xuyên, Giáo dục nghề nghiêp – Giáo dục thường xuyên, các trường
có phân hiệu Giáo dục thường xuyên có
giáo viên tham dự Hội thi trong năm học 2021 – 2022, duy trì phong trào thi đua
dạy tốt – học tốt.

         
Tham gia
Hội thi giáo viên
dạy giỏi giáo dục thường xuyên cấp Thành phố năm học 2021-2022
61 giáo viên đến từ
24 cơ sở giáo dục thường xuyên với 10 bộ môn ở các khối
lớp 10, 11, 12. Hội thi được đánh giá diễn ra nghiêm túc, đúng quy định và
đặc biệt là tuân thủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19 và đáp ứng yêu
cầu về chuyên môn giảng dạy.

Kết quả Hội thi, có 22
giáo viên đạt tiêu chuẩn được công nhận danh hiệu
Giáo
viên dạy giỏi
cấp
Thành phố, trong đó vinh danh 01
giải Nhất, 01 giải Nhì và 01 giải Ba, cụ
thể như sau:

          – Giải Nhất: Thầy Hoàng Văn Dũng, Giáo
viên Môn Giáo dục công dân, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường
xuyên quận Phú Nhuận.

          – Giải Nhì: Cô Phan Thị Hiền Lương,
Giáo viên Môn Ngữ văn, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên
quận Phú Nhuận.


Giải Ba: Cô Lê Thị Kiều Oanh, Giáo viên Môn Sinh học, Trung tâm Giáo dục nghề
nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận 12.

 

Vài hình ảnh về Hội thi

Hình
1: Bà Trần Thị Kim Thanh, Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục thường xuyên – Chuyên
nghiệp và Đại học, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Hội thi phát
biểu tại Lễ khai mạc.

Hình
2a và 2b: Tiểu ban Môn Vật lý

Hình
3: Tiểu ban Môn Sinh học

Hình
4: Tiểu ban Môn Hóa học

Hình
5: Tiểu ban Môn Toán

Hình
6: Tiểu ban Môn Ngữ văn

Hình
7: Tiểu ban Môn Lịch sử

Hình
8: Tiểu ban Môn Tiếng Anh

 Liên kết bài viết gốc