(Tin khẩn) : Kế hoạch khảo sát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

8/4/2022 11:29

Kế hoạch khảo sát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tình hình thực hiện chế độ chính sách cho Trợ lý thanh niên, Tổng phụ trách Đội và Phó Tổng phụ trách Đội.Liên kết bài viết gốc