10 đội đến từ Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố đã tạo ấn tượng tốt trong trang phục áo dài duyên dáng tại vòng thi Bán kết “Duyên dáng áo dài Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2022; đồng thời, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, phát huy di sản văn hóa Việt Nam và trách nhiệm giữ gìn, bảo tồn, lan tỏa giá trị, bản sắc áo dài truyền thống.
Liên kết bài viết gốc