Thời gian: 08g00, thứ ba, ngày 26 tháng 4 năm 2021
Địa điểm: Hội trường 3.1 Sở Giáo dục và Đfao tạo
Các đơn vị chuẩn bị nội dung tham luận:
– Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh;
– Phòng GD&ĐT: Quận 3, Bình Thạnh, Hóc Môn;
– THPT Nguyễn Hữu Thọ, Tây Thạnh, Võ Thị Sáu, Bình Khánh.
Liên kết bài viết gốc