V/v tham dự tọa đàm: "Giải pháp bảo đảm an toàn khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trực tiếp tại cơ sở GDMN trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19-kinh nghiệm Việt Nam và Quốc tế”. – Phòng Mầm Non

Liên kết bài viết gốc