Chiều ngày 19/5/2022, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 01 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội nghị do Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì. Đầu cầu Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo do Đồng chí Nguyễn Huỳnh Long, Phó Bí thư Đảng ủy Sở chủ trì và có 70 đồng chí thuộc Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Sở, cấp ủy và phụ trách tuyên giáo của các đảng bộ, chi bộ cơ sở. 

 

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu về Bộ sách “Vang vọng lời nước non”. Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo kết quả 01 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và các tham luận của các tỉnh thành tham gia hội nghị. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã phát biểu chỉ đạo và Kết luận Hội nghị.Liên kết bài viết gốc