Kính mời:
– Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và quận, huyện;
– Hiệu trưởng Cụm trưởng 8 cụm chuyên môn;
– Trợ lý thanh niên phòng Giáo dục và Đào tạo; trợ lý thanh niên các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên.
Tham dự chương trình khai mạc “Sách trao tay – Cầu nối yêu thương” lần thứ 14 tại Công viên Văn hóa Đầm Sen.


Vì tính chất quan trọng của chương trình, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị cử thành phần tham dự chương trình.

Tác giả: Lê Văn Trường

Người đăng tin: LÊ VĂN TRƯỜNG

Nguồn tin: Phòng Chính trị tư tưởngLiên kết bài viết gốc