Hội nghị thực hiện quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Bí thư Đảng ủy; Ủy viên, Phó Chủ nhiệm, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2025 – 2030 – VP Đảng Ủy

Liên kết bài viết gốc