Ngày 24/8/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo họp đánh giá công tác tổ chức Tháng cao điểm tiêm vắc xin phòng  COVID-19 cho trẻ em và học sinh từ 5 đến dưới 18 tuổi trong ngành giáo dục. Cuộc họp với sự chủ trì của Ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cùng với sự tham dự của đại diện lãnh đạo và chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và 21 quận, huyện. Tại buổi họp, Ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đạo tạo ghi nhận những kết quả đã đạt được trong nổ lực của ngành giáo dục phối hợp với ngành y tế tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh đúng quy định và an toàn; đồng thời chỉ đạo 100% cơ sở giáo dục tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông đến từng cha mẹ học sinh về lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 và các nội dung liên quan đã được hướng dẫn thực hiện; rà soát, sắp xếp lịch tiêm của từng đối tượng học sinh, kịp thời phối hợp ngành y tế tổ chức tiêm khi đến thời gian tiêm mũi tiếp theo.

Sau đây là một số hình ảnh của cuộc họp:

 

Ảnh: Ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo trong cuộc họp.Liên kết bài viết gốc