Căn cứ kế hoạch năm học 2022-2023 của Cấp học Mầm non, Ngày 09 tháng 09 năm 2022 Phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình làm quen Tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo nhằm đề ra các nhiệm vụ tiếp theo cho năm học mới.

Liên kết bài viết gốc