Chấm thi Vòng Chung kết cấp Thành phố Hội thi Xây dựng “Trường học Xanh”

Năm học 2021 – 2022

Thực hiện Kế hoạch số 8317/KHLS-STNMT-SGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2021 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường – Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi Xây dựng “Trường học Xanh” năm học 2021-2022.

Ngày 15 tháng 9 năm 2022, Ban Tổ chức Hội thi đã tiến hành chấm thi Vòng Chung kết cấp Thành phố Hội thi Xây dựng “Trường học Xanh” năm học 2021 – 2022.

Các đơn vị dự thi xây dựng 01 video clip giới thiệu “Trường học Xanh” tập trung nhóm các tiêu chí đơn vị đã thực hiện, cải thiện trong quá trình xây dựng trường học xanh như:

+ Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ môi trường tại đơn vị;

+Các hoạt động cải thiện môi trường, giữ gìn vệ sinh môi trường, quản lý
chất thải rắn, chất thải sinh hoạt, phân loại rác, giảm sử dụng túi ni lông, sản phẩm
nhựa dùng 1 lần, …;

+ Tăng số lượng cây xanh và phát triển mảng xanh của đơn vị;

+ Tiết kiệm năng lượng, điện, nước, sử dụng năng lượng mặt trời, các sản phẩm tái chế, sản phẩm thân thiện với môi trường, …

– Thành phần Ban Giám khảo và Ban Thư ký Hội thi Xây dựng “Trường học Xanh” năm 2021 – 2022 gồm có các Ông, Bà như sau:

* Thành phần Ban Giám khảo:

1. Bà Ngô Nguyễn Ngọc Thanh – Phó Chi cục Trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường;

2. Ông Trịnh Duy Trọng – Trưởng phòng, Phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo;

3. Bà Cao Thị Thiên Phúc – Phó Trưởng phòng, Phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo;

4. Bà Lý Thị Sương – Phó Trưởng phòng, Phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo;

5. Ông Lưu Phương Thanh BìnhChuyên viên, Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo;

6. Bà Cao Thị Tú AnhChuyên viên, Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo;

7. Ông Nguyễn Minh HưngChuyên viên, Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo;

8. Phạm Thị Thu HiềnChuyên viên, Phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo;

9. Bà Lương Cao Thúy Uyên – Chuyên viên, Phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo.

* Thành phần Ban Thư ký:

1. Bà Phan Thị Như Quỳnh – Chuyên viên, Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Ông Lê Văn Trường – Chuyên viên, Phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Bà Đỗ Nguyễn Thiên Trúc – Chuyên viên, Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Sau đây là một số hình ảnh: 

 

 

 

 

 Liên kết bài viết gốc