Sáng
ngày 15 tháng 9 năm 2022,
Chi bộ Khảo thí
và Kiểm định chất lượng giáo dục – Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã tiến hành tổ chức Đại hội đảng viên nhiệm kì
2022-2025.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết xác
định nhiều mục tiêu quan trọng đến năm 2025 đối với công tác Khảo thí và Kiểm định
chất lượng giáo dục toàn thành phố, đối với Chi bộ Khảo thí và Kiểm định chất lượng
giáo dục.

 

Một số hình ảnh trong Đại hội:

 

 

Đồng chí Võ Phi Rạng
Đông –
Ủy viên Ban thường vụ,
Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy

phát biểu chỉ đạo.

 
 

Đồng chí Hồ Thanh Nhân – Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và chương trình làm việc của Đại hội.

 

 

 Đoàn Chủ tịch làm việc.

 

 
 

Đồng chí Nguyễn Võ Đăng Khoa – Trưởng ban thẩm tra tư cách đại biểu

báo cáo tình hình đảng viên tham dự Đại hội.

 

Đồng chí Trần Thanh Phong – Trưởng Ban kiểm phiếu

thông qua thể lệ bầu cử và hướng dẫn cách thức bỏ phiếu.

 

 

Đoàn Chủ tịch và Thư ký bỏ phiếu bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025.

 

 
 

Đảng viên bỏ phiếu bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025.

 
 

Đảng viên bỏ phiếu bầu Bí thư nhiệm kỳ 2022-2025.

 

Đảng viên bỏ phiếu bầu Phó Bí thư nhiệm kỳ 2022-2025.

 

 

Đồng chí Trần Thanh Phong – Trưởng Ban kiểm phiếu – đếm số phiếu thu vào.

 
 

Cấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025 ra mắt Đại hội.

 
 

Đồng chí Võ Thiện Cang – Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

– Trưởng phòng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

phát biểu nhận nhiệm vụ.

 
 

Đồng chí Võ Thiện Cang – Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

– Trưởng phòng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

hướng dẫn biểu quyết Nghị quyết của Đại hội.

 

Đảng viên biểu quyết Nghị quyết của Đại hội.

 
 

Đồng chí Võ Phi Rạng Đông – Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy

tặng hoa chúc mừng Chi bộ Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

 
 

Đồng chí Nguyễn Mỹ Phi Phụng – Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh
tặng hoa chúc mừng Chi bộ Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.
 
 

Chi bộ Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục chụp hình lưu niệm với đại biểu tham dự Đại hội.

 

Tập thể Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục chụp hình lưu niệm.

 
 

Quang cảnh Đại hội.Liên kết bài viết gốc