ĐẢNG BỘ CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHI BỘ PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN –

CHUYÊN NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC

 

BẢN TIN

ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN NHIỆM KỲ 2022 – 2025

CHI BỘ PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN –

CHUYÊN NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC

 

Thực hiện Kế hoạch số 10-KH/ĐU ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Đảng ủy Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Sở nhiệm kỳ 2020 -2025, sáng ngày 16 tháng 9 năm 2022, Chi bộ Phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học tổ chức đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đại biểu tham dự Đại hội:

Đồng chí Võ Phi Rạng Đông – Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo.
– Đồng chí Lưu Thiên Đức – Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.
 – Cùng với sự có mặt của các đồng chí là đại diện các Chi bộ phòng ban thuộc Sở và hiện diện đủ 16/16 Đảng viên của Chi bộ Phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học gồm 05 Đảng viên Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học Thành phố, 03 Đảng viên Trung tâm GDTX Tiếng Hoa và 08 Đảng viên Phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học.
Đại hội vinh dự nhận được hoa chúc mừng của Đảng ủy Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh và Chi bộ các phòng ban thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết xác định nhiều mục tiêu quan trọng đến năm 2025 đối với Chi bộ Phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học. Đại hội cũng đã nhất trí tín nhiệm 100% bầu 4 đồng chí là Cấp ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025:

1. Đồng chí Nguyễn Phúc Huy Tùng

2. Đồng chí Hồ Ngọc Hậu

3. Đồng chí Tiền Mỹ Tú

4. Đồng chí Trần Thị Vân Anh.

Tất cả 16/16 Đảng viên nhất trí 100% bầu chọn:

1. Đồng chí Nguyễn Phúc Huy Tùng – Trưởng phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học – tiếp tục giữ cương vị Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

2. Đồng chí Hồ Ngọc Hậu – Phó Trưởng phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học – Phó Bí thư Chi bộ.

Vài hình ảnh Đại hội

1. Hình 1, 2, 3: Đại biểu tặng hoa chúc mừng đại hội.

2. Hình 4: Đồng chí Võ Phi Rạng Đông – Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu chỉ đạo đại hội.

3. Hình 5, 6, 7, 8: Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

 4. Hình 9, 10: Đảng viên biểu quyết các nội dung của đại hội.

5. Hình 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17: Đảng viên bầu chọn Cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

6. Hình 18: Cấp ủy Chi bộ phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học nhiệm kỳ 2022 – 2025 ra mắt đại hội.

7. Hình 19: Đồng chí Nguyễn Phúc Huy Tùng – Trưởng phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học – được đại hội tín nhiệm 100% bầu chọn tiếp tục giữ cương vị Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 phát biểu.

8. Hình  20, 21: Đại biểu khách mời đại diện các Chi bộ phòng ban thuộc Sở dự đại hội.

9. Hình 22: Trao thẻ Đảng và công nhận Đảng viên chính thức.

10. Hình 23, 24, 25: Đảng viên Chi bộ phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học.Liên kết bài viết gốc