Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời:

– Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông;

– Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên;

– Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên.

Đến tham dự Hội thảo “Phổ cập kiến thức về trí thông minh nhân tạo” đợt 2 năm 2022, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 00 ngày 07 tháng 10 năm 2022.

2. Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên Chu Văn An, số 546 Ngô Gia Tự, Phường 9, Quận 5./.Liên kết bài viết gốc